Наявність у компанії іноземних партнерів або клієнтів є основним критерієм необхідності перекладу річних звітів.

Річний звіт – це документ, що представляється щорічно виконавчою стороною товариства корпоративним зборам акціонерів. Ціль подібного звіту – показати результат діяльності компанії за минулий період часу. Цей документ повинен бути затверджений головою товариства і головним бухгалтером структури, містити оцінку попереднього затвердження наглядовою радою (радою директорів), а у випадку відсутності такої, тільки оцінку голови компанії.

Якщо аудиторія компанії включає іноземних конкурентів або партнерів, яким вона бажає представити річний звіт, або в її обігу є закордонні інвестиції, або ж у фірми є іноземні інвестори, і вона вирішила їх залучити – обов’язково необхідно здійснити переклад річного звіту на мову, якою досконало  володіють усі вище перераховані групи людей.

У річному звіті повинна висвітлюватися наступна інформація:

 • положення або статус товариства в певній галузі;
 • пріоритетні орієнтованості діяльності товариства;
 • по можливості, звіт наглядової ради про підсумки роботи товариства;
 • плани розвитку компанії;
 • звіт про нарахування і виплату дивідендів акціонерам;
 • докладний опис ключових факторів ризику, які присутні в діяльності товариства;
 • перерахування усіх здійснених угод за поточний період;
 • критерії заохочення усіх працівників, у тому числі керівництва;
 • оцінку дотримання компанією Кодексу корпоративної етики;
 • другую необходимую информацию, предусмотренную внутренним уставом фирмы.

Перекладач, який займається перекладом річного звіту, зобов’язаний уміти чітко оперувати термінами й категоріями, які будуть зрозумілі професійному діловому суспільству й інвесторам, досконало володіти питаннями фінансової звітності й аудиту, з легкістю розбиратися в об’ємних цифрових таблицях.

Безумовно, переклад такого серйозного документу як річний звіт потребує високої уважності та чіткості в тлумаченні специфічних понять.

Переклад річного звіту, а також переклад будь-якого іншого економічного документу, може включати повний комплекс супутніх послуг:

 • нотаріальне посвідчення перекладу;
 • посвідчення нотаріальних копій документу;
 • посвідчення перекладу штампом бюро перекладів.