Переклад проектних і нормативних документів представляє спеціалізований технічний переклад пакету документації, необхідної для реалізації різноманітних проектів, найчастіше в будівельній галузі.

Проектна документація охоплює повний перелік інформації для різних етапів запланованого будівництва. Це може бути формулювання технічних деталей і пристосувань: установлювані засоби й матеріали, їх складові, технічні властивості запланованих методів; опис адміністративних і логістичних параметрів. До адміністративних параметрів належать етапи обробки запитів (робочі дні, строки) і відповідальні за це виконавці. До логістичного ж відносять режими й умови транспортування, порядок експлуатації вантажних ліфтів, паркувань і т.д.

У створенні проектної документації зацікавлений і замовник, і виконавець проекту, тому що за допомогою неї можна розрахувати кількість закуповуваного устаткування, визначити обсяги робіт. Також при наявності подібної документації спрощується робота виконавця, а замовник, у підсумку, одержує готовий проект, що відповідає всім його запитам і вимогам.

Для виконання будівельних проектів необхідні наступні нормативні документи:

  • ДСТУ, які регламентують загальні норми та правила будівництва, стандарти використовуваних будівельних матеріалів, встановлюють строки, види креслень, правила розрахунків і стандарти проектування;
  • Державні кошторисні норми;
  • Методична будівельна документація;
  • Норми протипожежної безпеки;
  • Санітарно-епідеміологічні норми;
  • Різноманітні реєстри, інструкції і т.д.

Переклад усіх перерахованих вище документів потрібен у тому випадку, коли дана інформація повинна бути представлена замовникові або потенційному інвесторові. Також досить часто такі переклади вимагають організації, що видають дозвіл на будівництво.

Переклад нормативної і проектної документації – завжди дуже трудомісткий процес. Наприклад, будівельна документація найчастіше має дуже великі обсяги, тому, виконуючи переклад, необхідно дотримуватися послідовності використання термінів, структурованого й логічного викладу, уникаючи надмірної кількості пояснень і віддаючи перевагу активному стану при побудові речень. Переклад нормативних документів представляє щось середнє між технічним і юридичним перекладом, тому що це офіційний документ встановленої форми тієї або іншої держави. У цій роботі дуже важливе точне трактування конструкційних, термінологічних і стилістичних деталей. Нормативна та проектна документація може містити в собі таблиці, схеми й креслення, тому перекладач повинен мати навички роботи з подібною документацією.