Переклад юридичних висновків і меморандумів вважається одним із напрямків юридичного перекладу.

Меморандуми і юридичні висновки – це консультації з усіляких питань, викладені на папері і, що готуються на замовлення клієнта фахівцями юридичних фірм.

Меморандум – це робоча “порада” юриста клієнтові з питань, що його турбують, різноманітного характеру (чинного законодавства, корпоративного управління, банківської діяльності і т.п.), аргументований докладним аналізом і оглядом проблеми. Найчастіше, меморандум має загальноприйняту структуру: питання клієнта, коротка відповідь, докладний розгляд проблеми, висновок (роз’яснення інформації). Ціль будь-якого меморандуму полягає в розгорнутому поясненні людям питань, що їх хвилюють, які дозволять більш чітко розібратися в ситуації.

Юридичний висновок – це письмовий документ, що відображає автономну точку зору професійних фахівців, які займаються вирішенням особистих питань. Ця письмова консультація повинна мати строго витриману форму й стиль. Будь-який юридичний висновок повинен містити наступні частини: перелік документів, необхідних для аналізу, висновок по кожному розглянутому пункті, пояснення до сформульованих пунктів й інформацію про юриста, який займається цією проблемою. Від меморандуму, що має досить вільну форму, юридичний висновок відрізняється досить жорстким формулюванням документа. Метою юридичного висновку є докладний опис ситуації, що вже відбулася, огляд ситуації у відповідній сфері, аналіз основних аспектів даної ситуації, роз’яснення ймовірних юридичних й економічних наслідків ухвалених рішень. Відповідно до традиції, що склалася з роками, юридичним висновкам приділяється вагома роль в оцінюванні інвестиційної рентабельності проекту, його економічному обґрунтуванні й стратегічному плануванні. Також юридичний висновок є невід’ємною частиною деяких угод.

Необхідність перекладу юридичних висновків і меморандумів залежить лише від того, чи є в цільовій аудиторії юридичної особи представники, що не володіють мовою, якою викладений документ. Наприклад, компанії може знадобитися переклад меморандуму для надання його іноземному інвесторові. Перекладачі, які займаються перекладом подібної документації, як мінімум, мають юридичну освіту, а іноді й пристойний стаж роботи в даному напрямку. Однак для повного розуміння завдання перекладач юридичних висновків і меморандумів повинен володіти ще й пристойним запасом знань в економічній спрямованості, тому що в подібній документації ці моменти дуже часто зустрічаються.

Переклад різної юридичної документації, включаючи розглянуті вище меморандуми і юридичні висновки, може також включати наступні додаткові послуги:

  • посвідчення перекладу нотаріально і, за необхідності, нотаріальних копій;
  • посвідчення перекладу штампом бюро перекладів.