Переклад податкової, бухгалтерської і фінансової звітності вважається неофіційним випадком щодо всіх економічних перекладів. Так само, як і у будь-якому економічному перекладі, перекладач, що працює над подібними документами, повинен мати деякі обов’язкові якості і знання, які гарантовано допоможуть йому досягнути хорошого результату.

Однією з основних вимог, що висуваються перекладачеві таких документів – це наявність у нього економічної освіти. Хоча іноді й цього не зовсім достатньо. Перекладач повинен відмінно розумітись на податковій, бухгалтерській та фінансовій звітності, тому що ці галузі економіки досить різняться між собою, і в кожній з них необхідно розуміти специфічну термінологію.

Дуже часто будова і принципи фінансової та бухгалтерської звітності мають ряд відмінностей, характерних для тієї або іншої країни. У такій ситуації документація, складена не згідно норм певної держави, може створити проблеми для замовника. Тому перекладач просто зобов’язаний знати та розуміти правила складення фінансової і бухгалтерської звітності в інших країнах.

Крім перерахованих вище фактів, подібна документація завжди насичена таблицями й графіками, а це вимагає ретельної уважності і точності при перекладі. Із цього випливає, що не кожна людина здатна виконати якісний переклад такої документації.

Якщо ж ви хочете отримати професійний переклад з гарантованою якістю, зверніться в Бюро перекладів “Брідж”.

Ми допоможемо Вам у здійсненні перекладу наступних документів:

  • звіти про прибутки та збитки;
  • бухгалтерські баланси;
  • податкові декларації;
  • аудиторські висновки;
  • страхова документація;
  • маркетингові дослідження;
  • макроекономічні звіти;
  • бізнес-плани;
  • фінансово-аналітичні матеріали.