Переклад у будівництві

Технічний переклад у будівельній галузі – письмовий і усний (логічний і співпадаючий) переклад, що проводиться у всіх сферах будівництва.

Будівництво – це сфера діяльності, за якої відбувається зведення об’єктів виробничого й невиробничого призначення: будинків, споруд, споруджень та ін.

Будівельний процес досить складний і має затверджені етапи: планування; проектування; зведення будинку; облаштування інфраструктури.

За призначенням будівельні об’єкти поділяються на наступні види:

  • житлово-цивільне будівництво: сюди належить житло і всі суспільні будинки;
  • промислове будівництво: до нього належать енергетичні об’єкти, заводи і т.п.;
  • транспортне будівництво – це дороги, тунелі, мости;
  • гідромеліоративне будівництво: до нього належать системи зрошення і осушення;
  • гідротехнічне будівництво – це водоймища, канали, дамби, греблі.

Також існують і різні види будівельних робіт: ремонтно-будівельні, пусконалагоджувальні, монтажні й будівельні.

Кожне будівництво відбувається із застосуванням індивідуального підходу, але при цьому, дотримуючись основних затверджених етапів. Виходячи із цього, переклад будівельної документації в різних видах будівельних робіт буде істотно відрізнятися, відносно основних і термінологічних конструкцій.

Будівельна сфера розвивається дуже швидкими темпами, у свою чергу, забезпечуючи збільшений попит на переклади в даній галузі. Переклад у будівельній сфері актуальний тільки в тому випадку, якщо аудиторія зацікавлених сторін не володіє однією мовою. Це може бути одна із наступних ситуацій:

1. Виконавець і замовник не знають мову один одного. Така ситуація вкрай поширена, тому що будівельні об’єкти найчастіше зводяться силами іноземних працівників або в іншій країні, мова якої замовникові незнайома. У цьому випадку існує потреба, як в усному перекладі, так і в письмовому. У письмовому перекладі вимагаються такі документи як: проектна документація, каталог матеріалів, архітектурно-будівельні норми, різні інструкції, схеми, плани і т.п.

2. Будівельний проект потребує закордонних інвестицій. У тій ситуації, коли керівництво будівельної компанії шукає інвесторів і партнерів за кордоном, потрібен переклад величезної кількості презентаційних документів – бізнес-плану, проектної і юридичної документації, техніко-економічних обґрунтувань. Також при проведенні численних ділових зустрічей і переговорів варто скористатися усним перекладом.

3. Торговельна справа в будівельній галузі. Окремим пунктом у перекладах матеріалів будівельної тематики є переклади в області торгівлі будівельним устаткуванням, матеріалами, інструментами, ліфтами, приладами для освітлення і т.д. Високим попитом користуються письмові переклади юридичних документів, технічних інструкцій, рекламних виробів, а також усні переклади на ділових зустрічах, при проведенні важливих переговорів.

Крім усього вищезазначеного, особлива потреба в перекладах виникає під час участі проектів з будівництва в закордонних конкурсах і тендерах, при обміні досягненнями в галузі науки і будівництва між країнами.

Щоб правильно викладати текст оригіналу, перекладач повинен бути експертом у тій або іншій галузі перекладу, досконально володіти не лише необхідною мовою, але й специфічними термінами. Крім усього іншого, від нього вимагаються навички роботи з таблицями, схемами, малюнками і діаграмами.