переклад в сфері нафти та газу

Мабуть, найскладнішим видом технічного перекладу є переклад документів в галузі нафтогазової промисловості.

В основному, даний вид перекладу складається з таких розділів: будівництво та зведення нафтопереробних заводів, використання нафтогазового оснащення, пошук і подальша переробка газу й нафти, контракти, супровідні документи, що стосуються виробничих процесів. Перекладач повинен знати такі галузі нафтогазової промисловості, як закачування нафти, буріння свердловин, їхнє використання і капітальний ремонт, виробіток і перевезення нафти й газу. Крім усього цього, необхідно розуміти суть проблем у нафтогазовій сфері, мати відомості про типи обладнання для кожного конкретного випадку, види безпеки на виробництві. Суть перекладу тексту на нафтогазову тематику зводиться до плану технічного сервісу, контролю результатів виробництва, системи ліквідації пошкоджень устаткування. Не слід забувати, що перекладач повинен ще досконало  володіти страховою й економічною тематикою, тому що будівництво свердловин і видобуток нафти тісно взаємопов’язаний з економічною документацією, контрактами, підрахунками різних ризиків і страхуванням від збитків.

Технічний переклад в галузі нафтогазової промисловості припускає обробку таких типів документів:

 • Підготовка пакетів документів на тендер;
 • Переклад страхових полісів, що стосуються нафтогазової галузі;
 • Переклад загальноприйнятих міжнародних норм і стандартів, а також їх адаптація під відповідні вимоги українського виробника;
 • Переклад і приведення до відповідності систем вимірювання об’єму та ваги (наприклад, барелі в тони);
 • Переклад креслень і проектів, виконаних в програмі AutoCAD або PowerPoint;
 • Переклад документації з виявлення газових та нафтових родовищ;
 • Переклад документів, що стосуються процесів дослідження та експлуатації свердловин, способів збільшення об’ємів видобутку нафти;
 • Переклад матеріалу зібрання, перевезення та зберігання газу і нафти;
 • Переклад документів, пов’язаних із будівництвом газоперекачувальних станцій та трубопроводів;
 • Переклад інструкцій з експлуатації та правил користування обладнання в нафтогазовій галузі;
 • Переклад документів на економічну і юридичну тематику.

Труднощів, що виникають при перекладі текстів у нафтогазовій галузі досить багато. Наприклад, при перекладі страхового полісу, перекладач повинен адаптувати міжнародні норми і стандарти до українських правил. Головна проблема при перекладі такого документу – численне вживання загальновстановлених міжнародних прислівників і обмовок. В Україні ж типові правила страхування вже містять такі застереження, тому, при перекладі, їх варто описувати окремо. Звичайно ж, специфічні прислівники перекладати дуже складно, до того ж обсяг одержуваного тексту страхового полісу набагато більший оригінального тексту.

Можна навести ще такий приклад: документація по класам втрат у нафтовій і газовій промисловості, у яких кожний розділ є незалежним представленням і вимагає більшою мірою не дослівного перекладу, а скоріше адаптації самого визначення до ринкової промисловості в Україні. Однак такі поняття і визначення не пов’язані з термінами української мови в нафтогазовій галузі, тому від перекладача вимагається висока майстерність.

Основною складністю перекладу текстів нафтогазової спрямованості, звичайно ж, є їхнє насичення специфічними термінами. Один словник тут не допоможе, буде потрібно ще й застосування певних джерел. Важливо пам’ятати і про переклад одиниць виміру метричної системи в англійські або американські одиниці виміру, які також мають невеликий пункт «головоломки».

Для роботи з документацією, що стосується підрахунку ризиків, заходів їх зменшення, способів рентабельного дослідження родовищ нафти і газу, скорочення накладних витрат, перекладачеві варто мати навички і знання не тільки в нафтогазовій сфері, але і у галузі економіки.

Часто в документації вживається абревіатура і терміни певного підприємства. У таких випадках перекладачеві варто скрупульозно вивчити корпоративні документи і матеріали даної компанії, щоб осмислити значення всієї зазначеної термінології і скорочень, що мають відношення тільки до даної організації.

Безсумнівно, є ряд нюансів при перекладі норм і стандартів, специфікацій і вимірів в галузі нафтогазової промисловості. Суть в тому, що стандарт український відрізняється від того ж англійського. І в тих ситуаціях, коли в документах згадані коментарі до стандартів або нормативних актів, необхідно додавати повний переклад даного стандарту.

Всі вищевикладені труднощі – неповний перелік тих проблем, з якими може зіткнутися перекладач нафтогазової документації. Але й цих принципів цілком достатньо, для того щоб зрозуміти, наскільки складний даний вид технічного перекладу.